ISTORIJAT

Zgrada današnjeg Doma zdravlja je izgradena 1980. godine, uz pomoc ambasade SAD, posle katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje. Tom prilikom ambasador Lawrence S, Eagluburger je izjavio: “Dom zdravlja koji ste izgradili uz našu pomoc, predstavlja znacajan doprinos društvenim uslugama Primorja i zadovoljan sam što vidim jedan tako atraktivan i funkcionalan objekat”. Te godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno šest ljekara opšte prakse, jedan internista, jedan psihijatar, i dva ljekara na specijalizaciji pedijatrije i ginekologije,16 medicinskih tehnicara/sestara, 3 laboranta, 3 stomatologa sa 3 stomatološke sestre i tri stomatološka tehnicara. Danas u DZ radi 24 ljekara , 36 medicinskih sestara/tehnicara i 7 laboranata. Dom zdravlja Budva je sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Dom zdravlja Budva pruža zdravstvene usluge za oko 30000 osiguranika. Dom zdravlja ima, u svom sastavu :

  • Zdravstvenu stanicu u Petrovcu "Doktor Vojislav Franicevic"
  • Ambulantu opšte medicine u Pržnom,
  • Turisticka ambulanta u Rafailovicima


SARADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA

Saradnja sa Specijalnom bolnicom "Vaso Cukovic" Risan se ostvaruje kroz konsultativni rad specijalista ortopedije i fizikalne medicine koji jednom sedmicno rade u prostorijama naše ustanove. Osim toga u Domu zdarvlja u istom režimu takode rade: kardiolog – internista iz Opšte bolnice Kotor, hirurg i specijalista ORL iz Opšte bolnice Cetinje kao i specijalista urolog Klinickog centra Crne Gore.
U Domu zdravlja Budva radi ljekarska komisija za ljekarska uvjerenja koja se obavlja cetiri puta mjesecno sa ljekarima specijalistima, medicine rada, oftamologom, psihijatrom i psihologom Angažovanjem potrebnog specijalistickog kadra kvalitet i obim usluga JU "Doma zdravlja" se znatno povecava što korisnicima pruža potpuniju zdravstvenu zaštitu.

TEHNICKA OPREMLJENOST:

Na prostoru od oko 4700m2, nalazi se 7 ordinacija izabranog doktora za odrasle, 4 pedijatrijske ordinacije, prostorije ginekologije, mikrobiologije, biohemije, radiologije i epidemiologije.
Radiološka služba je opremljena, RTG aparatom marke Simens, mamografom Planmed, i Simens UZ-nim aparatom, Biohemijska laboratorija posjeduje savremene ROCH aparate: dva za biohemijske analize , i po jedan za analizu krvne slike, elektrolite i protrombinsko vrijeme. U mikrobiološkoj laboratoriji se nalazi nova oprema neophodna za analize na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Ginekologija, pored uobicajene opreme posjeduje digitalni i optcki kolposkop.
Prostorije jedinice za fizikalnu medicinu su opremljene aparatima za elektroterapiju, UZ-nu terapiju, laser, magnet, posjeduje i solux lampu i kazan za parafin.
Holidey dijaliza posjeduje aparate za dijalizu Integra Hospal, Gambro AK200, Gambro AK200 ULTRA S.

JZU Dom zdravlja „BUDVA” je dobio prestižnu nagradu- priznanje Dr. Radovan Zogovic kao najbolja zdravstvena ustanova u Crnoj Gori za 2013.-tu godinu, od strane Ljekarske komore Crne Gore.

 

 


 
 
OBAVJEŠTENJA
 
04.07.2017
PLAN DONACIJA JZU DOM ZDRAVLJA "BUDVA" ZA 2017 GODINU

05.08.2016
KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE


Molimo roditelje čija su djeca rođena 2013-2014 godine a kasne sa redovnom vakcinacijom da se jave izabranom pedijatru u Domu zdravlja u Budvi.

Od 01.04.2016. godine počinju sistematski pregledi djece rođene 2010.godine za upis u prvi razred osnovne škole. Sistematski pregled mogu zakazati lično u Domu zdravlja ili na telefon 033/427-218 : 427-219  
 
DOKUMENTI
 
Spisak zdravstvenih radnika I
Spisak zdravstvenih radnika II
Spisak zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica...
 
DOWNLOAD
 
Vodič za pristup informacijama
Etički kodeks
Kalendar obaveznih imunizacija
Plan upravljanja medicinskim otpadom
Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva građevinsko zanatskih radova, vozila, kancelarijske i druge opreme za JZU
Obrazac br. 1
Obrazac br. 2
Pravilnik prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti
 
PUTNI NALOZI
Izvještaj za 12.07.- 17.07.2016.
Izvještaj za 18.07.- 24.07.2016.
Izvještaj za 25.07.- 31.07.2016.
Izvještaj za 01.08.- 07.08.2016.
Izvještaj za 08.08.- 14.08.2016.
Izvještaj za 15.08.- 21.08.2016.
Izvještaj za 22.08.- 28.08.2016.
Izvještaj za 29.08.- 04.09.2016.
Izvještaj za 05.09.- 11.09.2016.
Izvještaj za 12.09.- 18.09.2016.
Izvještaj za 19.09.- 25.09.2016.
Izvještaj za 26.09.- 02.10.2016.
Izvještaj za 03.09.- 09.10.2016.Copyright © 2006. JZU Dom zdravlja - Budva