ISTORIJAT

Zgrada današnjeg Doma zdravlja je izgradena 1980. godine, uz pomoc ambasade SAD, posle katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje. Tom prilikom ambasador Lawrence S, Eagluburger je izjavio: “Dom zdravlja koji ste izgradili uz našu pomoc, predstavlja znacajan doprinos društvenim uslugama Primorja i zadovoljan sam što vidim jedan tako atraktivan i funkcionalan objekat”. Te godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno šest ljekara opšte prakse, jedan internista, jedan psihijatar, i dva ljekara na specijalizaciji pedijatrije i ginekologije,16 medicinskih tehnicara/sestara, 3 laboranta, 3 stomatologa sa 3 stomatološke sestre i tri stomatološka tehnicara. Danas u DZ radi 24 ljekara , 36 medicinskih sestara/tehnicara i 7 laboranata. Dom zdravlja Budva je sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Dom zdravlja Budva pruža zdravstvene usluge za oko 30000 osiguranika. Dom zdravlja ima, u svom sastavu :

  • Zdravstvenu stanicu u Petrovcu "Doktor Vojislav Franicevic"
  • Ambulantu opšte medicine u Pržnom,
  • Turisticka ambulanta u Rafailovicima


SARADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA

Saradnja sa Specijalnom bolnicom "Vaso Cukovic" Risan se ostvaruje kroz konsultativni rad specijalista ortopedije i fizikalne medicine koji jednom sedmicno rade u prostorijama naše ustanove. Osim toga u Domu zdarvlja u istom režimu takode rade: kardiolog – internista iz Opšte bolnice Kotor, hirurg i specijalista ORL iz Opšte bolnice Cetinje kao i specijalista urolog Klinickog centra Crne Gore.
U Domu zdravlja Budva radi ljekarska komisija za ljekarska uvjerenja koja se obavlja cetiri puta mjesecno sa ljekarima specijalistima, medicine rada, oftamologom, psihijatrom i psihologom Angažovanjem potrebnog specijalistickog kadra kvalitet i obim usluga JU "Doma zdravlja" se znatno povecava što korisnicima pruža potpuniju zdravstvenu zaštitu.

TEHNICKA OPREMLJENOST:

Na prostoru od oko 4700m2, nalazi se 7 ordinacija izabranog doktora za odrasle, 4 pedijatrijske ordinacije, prostorije ginekologije, mikrobiologije, biohemije, radiologije i epidemiologije.
Radiološka služba je opremljena, RTG aparatom marke Simens, mamografom Planmed, i Simens UZ-nim aparatom, Biohemijska laboratorija posjeduje savremene ROCH aparate: dva za biohemijske analize , i po jedan za analizu krvne slike, elektrolite i protrombinsko vrijeme. U mikrobiološkoj laboratoriji se nalazi nova oprema neophodna za analize na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Ginekologija, pored uobicajene opreme posjeduje digitalni i optcki kolposkop.
Prostorije jedinice za fizikalnu medicinu su opremljene aparatima za elektroterapiju, UZ-nu terapiju, laser, magnet, posjeduje i solux lampu i kazan za parafin.
Holidey dijaliza posjeduje aparate za dijalizu Integra Hospal, Gambro AK200, Gambro AK200 ULTRA S.

JZU Dom zdravlja „BUDVA” je dobio prestižnu nagradu- priznanje Dr. Radovan Zogovic kao najbolja zdravstvena ustanova u Crnoj Gori za 2013.-tu godinu, od strane Ljekarske komore Crne Gore.

 

 


 
 
OBAVJEŠTENJA
 
27.10.2017
KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

04.07.2017
PLAN DONACIJA JZU DOM ZDRAVLJA "BUDVA" ZA 2017 GODINU

05.08.2016
KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE


Molimo roditelje čija su djeca rođena 2013-2014 godine a kasne sa redovnom vakcinacijom da se jave izabranom pedijatru u Domu zdravlja u Budvi.

Od 01.04.2016. godine počinju sistematski pregledi djece rođene 2010.godine za upis u prvi razred osnovne škole. Sistematski pregled mogu zakazati lično u Domu zdravlja ili na telefon 033/427-218 : 427-219  
 
DOKUMENTI
 
Spisak zdravstvenih radnika I
Spisak zdravstvenih radnika II
Spisak zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica...
 
DOWNLOAD
 
Vodič za pristup informacijama
Etički kodeks
Kalendar obaveznih imunizacija
Plan upravljanja medicinskim otpadom
Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva građevinsko zanatskih radova, vozila, kancelarijske i druge opreme za JZU
Obrazac br. 1
Obrazac br. 2
Pravilnik prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti
 
JAVNE NABAVKE
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponude za potrošna sredstva za dijalizu br. 187/18
Zahtjev za dostavljanje ponude br. 169/18
Zahtjev za dostavljanje ponude br. 1712/17
 
PUTNI NALOZI
Izvještaj za 29.01.- 05.02.2018.
Izvještaj za 22.01.- 29.01.2018.
Izvještaj za 19.01.- 22.01.2018.
Izvještaj za 12.07.- 17.07.2016.
Izvještaj za 18.07.- 24.07.2016.
Izvještaj za 25.07.- 31.07.2016.
Izvještaj za 01.08.- 07.08.2016.
Izvještaj za 08.08.- 14.08.2016.
Izvještaj za 15.08.- 21.08.2016.
Izvještaj za 22.08.- 28.08.2016.
Izvještaj za 29.08.- 04.09.2016.
Izvještaj za 05.09.- 11.09.2016.
Izvještaj za 12.09.- 18.09.2016.
Izvještaj za 19.09.- 25.09.2016.
Izvještaj za 26.09.- 02.10.2016.
Izvještaj za 03.09.- 09.10.2016.Copyright © 2006. JZU Dom zdravlja - Budva